Roomalaiskatolisen kirkon paavin puheesta ”Christian love isn’t soap-opera swoon, it’s generous, concrete” on kirjoitettu oikein hyvä kooste tänne. Siinä tiivistyy ajatus kristillisen rakkauden olemuksesta – se ei ole tyhjää höttöä, vaan konkreettista ja itsensä uhraavaa.

http://news360.com/article/218060125

”Christian love is generous and real, it’s not some dreamy romantic notion and not the love on soap operas,” Pope said.