Jumalan perheväkenä oleminen on vertauskuvana ymmärrettävä, mutta käytännössä perheväen keskinäinen touhu ei ole ollenkaan niin yksinkertaista. Ei olekaan ihme, että seurakunnassa puhutaan usein yhteydestä. Uskovien yhteys on kahdensuuntainen ja moniulotteinen.

Ensimmäinen ulottuvuus on ainutlaatuinen yhteys ihmisen ja Jumalan välillä. Se on ainutlaatuinen jo siksi, että Kaikkivaltias Jumala tahtoo olla yhteydessä ihmisen kanssa ja on tehnyt yhteyden pidon mahdolliseksi myös meille.

ConneXion – yhteys

Raamatun Jumala on yhteyden Jumala, mistä todistaa Raamatun kerronta siitä, kuinka paljon hän on tehnyt vaaliakseen tätä yhteyttä vuosituhansia ja tehnyt Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa entistäkin syvemmän yhteyden mahdolliseksi.

Toinen yhteyden ulottuvuus Kristuksen seurakunnassa on tietty yhteys Jumalan lasten, perheväen, kesken. Tämänkin yhteyden on Jumala rakentanut. Hän se on tuonut meidät yhteen. Hän on tehnyt meistä sisaria ja veljiä keskenämme. Tästä yhteydestä Paavali puhuu kirjeessään efesolaisille:

Te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette samaa kansaa pyhien kanssa ja Jumalan perheväkeä, apostolien ja profeettojen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.(Ef. 2:19-22)

Yhteyden pysyvyydestä

Perheväen yhteys ei perustu ’keskinäiseen kivaan’, vaan yhteys rakentuu Herran Jeesuksen työn varaan. Me olemme Jumalan perheväkeä, koska

Hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi Hengessä.

Me olemme rakennuskiviä hänen pystyttämässään rakennuksessa. Edelleen hänen perheväkenään me olemme Jumalan Pyhän Hengen ’verisitein’ liitetyt yhdeksi perheeksi.

Sen enempää kuin ihminen voi valita biologisia sisaria ja veljiä, ei hän voi valita hengellisiäkään. Puoliso, ystävät ja kaverit valitaan, mutta sisaria ja veljiä ei valita; ne annetaan.

Joskus sisarukset tulevat toimeen hyvässä sovussa ja nauttivat toistensa läsnäolosta, mutta on toki aikoja, kun sisarusrakkaus koetellaan ja otetaan ehkä etäisyyttäkin. Silti asema ja side perheessä säilyy verisiteen tai Jumalan perheessä ’Pyhän Hengen verisiteen’ kautta.

Tätä tarkoittaa ’yhteys’ Jumalan kielessä. Se on pysyvä yhteys, jonka perusta on yksin Herrassa. Suomenkielen sanakirja sanoo yhteyden tarkoittavan ”toisiinsa yhdistyneenä, kosketuksissa, liittyneenä, kytkeytyneenä olo, kontakti”.

Yhteyden syvyydestä

Suomenkielen sanakirja sanoo yhteyden tarkoittavan myös ”vuorovaikutusta, kanssakäymistä”. Vuorovaikutuksen näkökulmasta Hengen yhteys on enemmän kuin pizzajuhlat, yhteiset matkat tai kokoontuminen kuuntelemaan yhdessä musiikkia. Se on enemmän kuin hauskanpitoa yhdessä. Se on enemmän kuin hyvä keskustelu tai projekti yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hengen yhteys merkitsee jopa sitoutumista antamaan anteeksi ja halua palvella toisia enemmän kuin tulla itse palvelluksi.

Herran omien yhteys ei rakennu sen varaan, mitä me teemme tai jätämme tekemättä. Yhteytemme perusta on siinä, mitä Jeesus on tehnyt ja yhteytemme side on ’Jumalan Pyhän Hengen veriside’, joka on ostettu Kristuksen sovitustyössä.

Me emme ole seurakunta siksi, että tehtävämme on yhteinen. Seurakunnan yhteys ei ole vahvan yksilön ylevä show eikä nippu lahjakkaita yksilöitä samassa joukossa. Yhteys ei synny meidän tekemisestämme, yhteyden perusta on siinä, mitä Jeesus on tehnyt.

Millaista yhteyttä?

Yhteys lepää Jumalan työn varassa. Me emme voi purkaa Kristuksen sovitustyöhön perustuvaa yhteyttä, mutta silti meilläkin on ’sanottavamme’ yhteyteen.

Siinä missä joskus näkee biologisten sisarusten taistelevan verissä päin perinnöstä, näkee sitä ikävä kyllä Jumalan omienkin taistelevan jopa keinoja kaihtamatta ’perintöosastaan’ Kristuksessa.

Parhaimmillaan yhteys on peruuttamatonta rakkautta ja korvaamatonta (vastakohta ’korvattavissa olevalle’) huolenpitoa. Se tarkoittaa sitä, kun yksi lankeaa eli kaatuu, niin toinen auttaa hänet ylös. Kun yksi haparoi ja kompastelee, niin toinen antaa olkapäänsä hänen tuekseen.

Jos taas taistelemme keskenämme tai kasvatamme omaa egoa, meillä ei ole yhteyttä sen positiivisessa merkityksessä. Jos takerrumme anteeksiantamattomuuden ja loukkaantumisen ihanaan paulaan, panetteluun, pahan puhumiseen, tuhoavaan puhumiseen, on yhteyden siunauksesta tullutkin taakka.

Yhteys on ja pysyy, mutta meillä on mahdollisuus vaikuttaa sen laatuun. Tahdommeko yhteytemme olevan rakentava siunaus vai repivä kirous?

Me olemme perhe – sisaria ja veljiä, saman valtakunnan kansalaisia, talon rakennuskiviä, yhden ruumiin jäseniä – käyttääkseni Uuden testamentin kirjeiden runsaita vertauskuvia. Herra Jeesus on liittänyt meidät yhteen; ja se on ’lähellä’.

Efesolaiskirjeen esimerkissä me olemme saman rakennuksen kiviä – kiviä vieri vieressä samassa rakennuksessa. Kuinka saumaton tuo yhteys on, se on jotain mihin me voimme vaikuttaa…

Yhteyden siunaus

Jumala on luonut seurakunnan keskinäisen yhteyden siunaukseksi meille ihmisille. Herra Jeesus on rakennuksen kantava perusta ja Jumalan Pyhä Henki asuu tuossa rakennuksessa, joka olemme me. Meidät – rakennuksen kivet – hän tuonut yhteen nauttimaan hänen läsnäolostaan ja rakentumaan yhteydestä häneen ja toinen toisiimme.

Mietipä hetki tätä vertauskuvaa ja mieti hetki miten se toteutuu omissa asenteissasi ja seurakunnan yhteisissä kokoontumisissa? Yhteys on rikkumaton ja se on tarkoitettu siunaukseksi, mutta sinänsä ei ole mitenkään ainutlaatuista, että siunaukseksi annettu lahja muuttuu ihmiskäsissä kiroukseksi…

Herra Jeesus Kristus, armahda meitä! Olkoon rukouksemme, että kokoontumisemme yhteen heijastaisi sitä siunausta, minkä Jumala on kätkenyt sanaan ’yhteys’. Olkoon kokoontumisemme kuin aikaan piirretty siluetti, joka on heijastus siitä todellisuutta, jota me olemme Kristuksessa. Olkoon se kuva siitä yhteydestä, jonka Jeesus Kristus on ostanut oman verensä hinnalla.

Pohdittavaa

Yhteyden pysyvyys on taattu. Miten minä vaalin yhteyden laatua?