Ajallisen elämän epävarmuus näkyy odotuksessa. On merkillistä, miten vaikea ihmisen on omistaa lupaus, joka toteutuu vasta myöhemmin. Odottamisesta vaikeinta lienee ’Herran hetken’ odottaminen – etenkin silloin, kun odottavan aika ei ole ainoastaan pitkä, vaan ehkä tuskainenkin.

Jumalalla ei ole kiire; hän toimii, kun on hänen aikansa. Se on hänen aikansa – ei kenenkään muun. Me emme aikaa omista, Jumalalla taas on kaikki aika.

Ihmisen näkökulmasta odottaminen on tuskaista. Esimerkiksi tekstissämme profeetta Malakian kautta annetun lupauksen ’hetkeä’ Israelin hurskaat odottivat yli 400 vuotta.

”Katso, minä lähetän sanansaattajani, hän raivaa tien minun eteeni. Ja äkkiä tulee temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän ja kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesijäin saippua. Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, jalostaa heidät kuin kullan ja hopean, niin että he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.” (Mal. 3:1-3)

Lupauksen ensimmäinen osa toteutui Johannes Kastajassa (Mal. 3:1a) ja lopullinen täyttymys tuli julki Kristuksessa (Mal. 3:1b-3). Kaikki tapahtui täydelleen ’Herran hetkessä’.

Herra ei kiirehdi hetkeään. Vielä Jeesuksen syntymän jälkeen Jumala valmisti Poikaansa tehtävään 30 vuoden ajan yksityisyydessä, josta me emme tiedä mitään. Kaikki tuli tapahtumaan tarkoin ’Herran hetkessä’.

Miksi Jumala odotti Jeesuksen kasvavan ’miehen ikään’? – Ehkä hän teki sen meidän ihmisten tähden. Olisiko kukaan ottanut vakavasti esimerkiksi 12-vuotiasta messiasta?

Ja ehkä Jeesuksen piti myös kasvaa ihmisenä, vaikka ”hänellä oli Jumalan muoto(Fil. 2:6a). Jumala ei siis oikaissut ’Herran hetkestä’ edes oman Poikansa kohdalla, vaan hänetkin valmistettiin tehtäväänsä Jumalan aikataulussa.

Herra valmistaa palvelijansa

Tie on sama jokaisen Jumalan palvelijan kohdalla. Herra valmistaa palvelijansa ’Herran hetkeen’, jonka hän vain itse tuntee. Näin hän on tehnyt ja tekee vastakin jokaisen palvelijansa kohdalla. Hän tahtoo meidän olevan valmiita, kun hänen hetkensä koittaa. Siihen myös edellä lukemamme Malakian teksti viittaa.

Kultasepän pajassa.

”Sillä hän on kuin kultasepän tuli, kuin pesijäin saippua. Hän istuu ja sulattaa, puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, jalostaa heidät kuin kullan ja hopean, niin että he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.”

Ensimmäinen vaihe on valmistamisen aika. Silloin Herra valmistaa palvelijansa, että hän kestää ’Herran hetkellä’. Malakia vertaa Jumalan valmistamisen aikaa kultasepän työhön.

Kuin kultaseppä Jumala tuntee oikean lämmön ja ajan, mitä hän tarvitsee valmistaakseen käyttöönsä kestävän instrumentin. Herra ottaa palvelijansa ahjon hehkusta tai ’puhdistuksen tulesta’ juuri oikean aikaan.

Edelleen harjaantuneen kultasepän tavoin Herra näkee valmiin taoksen käsissään jo silloin, kun taottavaksi kelpaamaton aines vasta puhdistuu ahjossa. Hän malttaa odottaa, että ahjon tuli erottaa kuona-aineet sulasta metallista, ennen kuin hän taivuttaa ja takoo metallin uuteen muotoon.

Jumala ei odota turhaan. Ahjon kuumuudessa odottavan aika tuntuu pitkältä, mutta Herra ei odota toimettomana. Hän tekee työtään. Mitä polttavampi ahjo on, sitä ahdistavammalta ’Herran hetkeen’ valmistautuminen ’taottavasta’ tuntuu. Jos jo pelkkä odottaminen on vaikeaa, kuinka vaikea on odottaa kuumuudessa, missä metalli sulaa ja kuona-aineet erotetaan puhtaasta.

’Herran hetkeen’ valmistettu

Odottamisen tuskaisuus on kuitenkin vaivan arvoista. Kun Jumala valmistaa palvelijansa, hänestä tulee täsmälleen tehtävänsä mittainen. Jumalan ahjossa ja Herran kädessä palvelija saa muodon jaloa käyttöä varten: ”niin että he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa.

Malakia vertaa palvelijan valmistamista sepän työhön. Profeetta Jesaja puolestaan vertaa ’Herran hetkeen’ valmistettua palvelijaa hiottuun nuoleen:

”Hän teki suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon. Hän teki minusta hiotun nuolen, talletti minut viineensä.” (Jes. 49:2)

Jumala ei valmista ahjossa palvelijaansa ’vain työkaluksi’, vaan hänet valmistetaan Herran yhteyteen. Jokainen Jumalan palvelija on kutsuttu elämään Jumalan yhteydessä, vaikka sitten odottaen omaa vuoroaan olla Jumalan kädessä hänen ’täsmäaseensa’, kun ’Herran hetki’ koittaa.

Voi olla niin, että kuluu pitkäkin aika ennen kuin Jumala ottaa tulessa koetellun palvelijansa käyttöön, koska hänet on valmistettu ’Herran hetkeen’. Koko tuon ajan, jonka palvelija odottaa – odottaa hän sitten ahjossa valmistumista tai ”Herran nuoliviinessä” Jumalan aikaa – palvelija on koko ajan Herran läsnäolossa. Polttaa ympärillä ’ahjon liekki’ tai odotat hiljaisuudessa ’Herran hetkeä’, sinä saat viettää tuon ajan Jumalan läsnäolossa. Et ole erossa Herrastasi.

Jos Jumalan Poika Jeesus Kristus odotti ’Herran hetkeä’ maanpäällä yli 30 vuotta, ehkä sinäkin jaksat odottaa tovin. Kun sitten ’Herran hetki’ koittaa, tunnet ehkä olevasi yhä keskeneräinen, mutta tiedä että Taivaallinen Isä on sinut valmistanut. Hän valmistanut sinut juuri tähän hetkeen. Se ei ole mikä tahansa hetki. Se on ’Herran hetki’ – täsmälleen oikea ja ainutlaatuinen. Se on sinun ’Herran hetkesi’ – hetki, johon sinut on valmistettu.

Pohdittavaa

Saanko minäkin olla ’Herran hetkeen’ valmistettu?