Vain yhden jakeen mittainen sitaattini tulee nk. Jesajan ’lohdun kirjasta’ (Jes. 40-66) ja tarkemmin sen profetiasta, jossa Herra lupaa antaa armonsa ja kirkkautensa täyttävän Jumalan kansan asuinsijan (Jes. 54).

Jesajan profetia kertoo, mitä tapahtuu silloin, kun Jumala asettuu asumaan kansansa tai seurakuntansa keskelle. Henkilökohtaiselle tasolle sovellettuna teksti valmistaa ihmistä hetkeen, kun Jumala astuu hänen elämäänsä kirkkautensa voimassa. Se on mullistavan riemun hetki. Puhutaan jostain niin suuresta, että sanat eivät riitä.

Jakeen mittainen sitaattini on Herran antama ohje, miten varautua siihen hetkeen, kun Jumala todella kohtaa kansansa kirkkaudessaan. Profeetta kirjoittaa:

”Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi! Pidennä köydet, iske lujaan vaarnat! ”(Jes. 54:2)

Teksti puhuu tilan tekemisestä; se puhuu varautumisesta uuteen elämään. Tiedä, kun Jumala tulee elämääsi voimassa, se tarkoittaa muutosta. Se ei ole hetken huuma, vaan elämänmuutos.

Jumalan kirkkauden tulemista elämääsi voi verrata siihen, mitä tapahtuu, kun perheeseen syntyy ensimmäinen lapsi. Syntymän hetki on valtava ilon hetki vanhemmille. Lapsen syntymä on enemmän kuin ne ensimmäiset tunnit vastasyntyneen elämän ihmettä ihastellessa. Syntynyt uusi elämä muuttaa kaiken pysyvästi – tai ainakin niin sen kuuluu tehdä.

Vastasyntynyt.

Lapsi ei katoa syntymän jälkeen, vaan se ottaa tilansa vanhempiensa elämässä. Siinä missä asuintilat olivat riittävät aikaisemmin, nyt ne käyvät pieniksi. Samoin käy ajankäytölle; missä aika oli ennen varattu johonkin, lapsen syntymä muuttaa kalenterin. Kun lapsi syntyy, hän ottaa oman paikkansa, tilansa, aikansa paitsi äidin sydämessä myös arjen elämässä.

Sama tapahtuu, kun Jumala astuu ihmisen elämään; mikään ei ole enää ennallaan. Se ei ole hetken kokemus; se muuttaa kaiken. Kun Herra Jeesus ottaa paikkansa sinun elämässäsi, mikään ei ole ennallaan, koska Jumalan läsnäolo luo uudet mittasuhteet sinun elämääsi, perheesi elämään, seurakunnan elämään.

”Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi! Pidennä köydet, iske lujaan vaarnat! ”(Jes. 54:2)

Et yksinkertaisesti voi ”lisätä Kristusta agendan jatkoksi” jo ennestään täyteen ja kiireiseen elämään ja jatkaa elämää kuin ennenkin. Ei vastasyntynyttä lastakaan ”vain lisätä” kalenterin jatkoksi ja jatkaa elämää niin kuin ennenkin.

Kun siis Jumalan läsnäolo astuu elämääsi, kaikki muuttuu. Jos siis tahdot tuntea Kristuksen läsnäolon ja herruuden elämässäsi, on aika antaa hänelle tilaa paitsi sydämessäsi myös arjen elämässä. Kristus astuu elämääsi, mutta hän ei kilpaile kalenterisi tyhjästä tilasta, hän on sinun kalenterisi.

Jeesus on sinun Herrasi; hän on sinun elämäsi. Hän vapauttaa sinut elämään uutta elämää hänessä – ”Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi!

Taas joulunaikaan me luemme jouluevankeliumin ja laulamme joululauluja Jeesus-lapsesta. Olemme kokoontuneet Jumalan Pojan syntymäjuhlaan ihastelemaan seimessä uuden elämän ihmettä, johon mekin olemme osalliset uskon kautta,

Kun katsot tuota pienokaista seimessä ja luet jouluevankeliumia eteenpäin, näe millaisen muutoksen Jeesuksen syntymä sai aikaan Joosefin ja Marian elämässä. Jeesus lapsi ei jäänyt seimeen; hän astui vanhempiensa elämään.

Jeesus lapsi syntyi heidän elämäänsä, minkä jälkeen mikään ei ollut enää niin kuin ennen. He tekivät paitsi sydämessä myös arjen elämässä tilaa Jeesuksen uudelle elämälle. Heidän elämänsä muuttui tämän poikalapsen myötä täysin.

Samaan muutokseen on kutsuttu meidät tänään. Annanko minä Jumalan Pojalle omassa elämässäni sen tilan joka hänelle kuuluu? Saako hän sen tilan paitsi sydämessäni myös jokapäiväisessä elämässä? Se tilan hän tahtoo täyttää – armonsa ja kirkkautensa siunauksella.

Pohdittavaa

Annanko Jumalan Pojalle elämässäni sen tilan joka hänelle kuuluu?