Tekstinäni on tällä kertaa mitä mielenkiintoisiin katkelma Vanhan testamentin ’liitonarkkikertomuksiin’ kuuluvasta tekstistä. Mooseksen ja Joosuan aikana liitonarkilla oli oma paikkansa Israelin marssi- ja leirijärjestyksessä.

Luvatun maan asuttamisen yhteydessä arkki sai oman paikkansa, mutta Joosuan ajan jälkeen se on matkustanut eri puolilla Israelia ja Filistean maata. Seikkailun jälkeen arkkia säilytettiin vuosikymmenet Abinadabin talossa Kirjat-Jearimissa (1. Sam. 7:2). Arkista olivat Abinadabin jälkeen myös hänen poikansa Ussa ja Ahjo. Heidäthän oli palkattu huolehtimaan Herran arkista.

Kärryynkö Herra arkkinsa tahtoi?

Kärryynkö Herra arkkinsa tahtoi?

Kun Daavid oli vallannut Jerusalemin ja siirtänyt hallintonsa sinne, hän otti asiakseen tuoda liitonarkin valtakunnan uuteen pääkaupunkiin (2. Sam. 6:1-23). Arkin noutaminen Jerusalemiin ei kuitenkaan sujunut ongelmitta. Arkki sai vielä 3 kuukauden ajaksi ’sijaiskodin’ Obed-Edomin talossa:

Mutta kun he saapuivat Nakonin puimatantereen kohdalle, härät alkoivat vikuroida, ja Ussa ojensi kätensä ja tarttui Jumalan arkkuun. Silloin Ussaa kohtasi Herran viha. Jumala löi häntä tuon hairahduksen tähden, niin että hän kuoli Jumalan arkun viereen.

Daavid kauhistui, kun Herra oli näin musertanut Ussan. Paikka sai nimekseen Peres-Ussa, ja tätä nimeä siitä käytetään vielä nytkin. Herran teko sai Daavidin pelon valtaan, ja hän sanoi: ’Kuinka minä voisin ottaa Herran arkun luokseni?’

Hän ei tahtonut viedä Herran arkkua Daavidin kaupunkiin vaan jätti sen gatilaisen Obed-Edomin taloon. Herran arkku oli kolmen kuukauden ajan siellä, ja Herra siunasi Obed-Edomia ja koko hänen perhettään.(2. Sam. 6:6-11)

Tapahtumat eivät sattuneet ilman syytä, vaan traagiseen Ussan kuolemaan johtaneet syyt voidaan jäljittää kolmanteen jakeeseen:

”He nostivat Jumalan arkun uusiin vaunuihin ja kuljettivat sen pois Abinadabin talosta kukkulalta.(2. Sam. 6:3a)

Nykyihmisen korviin ratkaisu käyttää kärryjä arkin kuljettamiseen vaikuttaa järkevältä, vaikka ajatus olikin lainattu filistealaisilta (1. Sam. 6:7-8). Ratkaisun heikkous oli kuitenkin siinä, että se oli vastoin Herran ohjeita, jotka oli tarkkaan määrätty Mooseksen laissa (2. Moos. 25:12–16; 4. Moos. 4:5–15).

Ratkaisu käyttää kärryjä oli kätevä, mutta se oli Herran käskyn vastainen – ja kyse ei ollut Daavidin tai Israelin arkista, vaan Herran arkista. Arkki oli Jumalan ja hän oli antanut tarkat ohjeet kansalleen siitä, miten sitä tuli käsitellä.

Oletetaan, että olet palkannut puusepän rakentamaan työhuoneen lisäsiiveksi kotiisi. Olet hahmotellut sen ja piirtänyt täsmällisen kaavion siitä, kuinka haluat sen rakennettaman. Sen jälkeen tarkoin selität kaavion puusepälle. Lähdet viikonlopuksi lomalle ja puuseppä jää toteuttamaan piirustuksiasi. Palaat lomalta. Olet järkyttynyt huomatessasi, että uusi työhuoneesi tuskin muistuttaa kuvaa, jonka olet hahmotellut puusepälle. Tiedustelet puusepältä, miksi hän epäonnistui niin täydellisesti suunnitelmasi noudattamisessa. Hän vastaa vain sanomalla: ”Ajattelin, että minun ideani olivat parempia kuin sinun”.

Jotain samaa tapahtui siinä, kun Daavid päätti omaehtoisesti oikaista Jumalan suunnitelmaa, koska hänen mielestään kärryt olivat parempi ratkaisu! Valitessaan kuljettaa arkin omalla tavalla Jumalan ohjeen vastaisesti, Daavid halveksi Jumalan tietämystä ja tarkoitusta. Tuskin hän edes huomasi korottautuneensa Herran yläpuolelle, mutta niin hän käytännössä teki, vaikka hänen päämääränsä tuoda arkki Jerusalemiin oli jalo ja oikea.

Toivonkin, että me ole yhtä harkitsemattomia kuin Daavid. Emme kai ole tekemässä samaa Jumalan huoneelle eli seurakunnalle? Surukseni huomaan, että me kristityt emme tunne tervettä Jumalan kunnioitusta, kun käymme suin päin järjestelemään uudelleen jumalanpalvelusta ja Herran seurakuntaa. Eikö kuitenkin olisi paikallaan ensin konsultoida omistajan mielipidettä?

Vai teemmekö mekin Herran huoneesta – seurakunnasta – oman mielemme mukaisen kysymättä omistajalta Herralta Jeesukselta hänen mielipidettään?

Tänä sinulle muutaman kysymyksen täten pohdittavaksi.

  • Uskotko, että meillä on oikeus muuttaa Uuden testamentin periaatteita ja torjua apostolinen perinne oman näkemyksemme kustannuksella?

  • Voisitko jotkut nykyiset ongelmat seurakunnissa johtua siitä, että olemme korvanneet apostolisen opetuksen ja osallistavat kokoontumiset ohjelmapohjaisilla palveluilla ja tempuilla, jotka vain passivoivat ja tukahduttavat seurakunnan?

  • Jos seurakunnan toiminta on ristiriidassa Uuden testamentin ilmoituksen kanssa, miksi jatkaisit sen tukemista?

Käytännöllisyys ja oman ajan tapojen matkiminen ei ole automaattisesti hyväksi, jos ne ovat vastaan Jumalan ikiaikaisia periaatteita. Daavid ja kumppanit olivat keksineet toimivan käytännöllisen ratkaisun arkin kuljetusongelmaan, mutta he eivät muistaneet tiedustella asiaa ensin ’arkin omistajalta’. Olkaamme me viisaammat. Ennen kuin muutamme Herran seurakunnan peruspilareita, konsultoikaamme ensin seurakunnan omistajaa ja ’asukasta’ Herraa Jeesusta Kristusta.

Pohdittavaa

Millä oikeudella Daavid oikaisi arkin kuljettamisesta annettuja ohjeita?