Ennen Nabotin viinitarhasta kertovaa lukua Ahab käy sotaan Aramin Ben-Hadad II:n armeijaa vastaan. Ben-Hadad II oli joko Ben-Hadad I:n poika tai pojanpoika. Palautetaanpa itsemme samalla aikajanalle. Tekstin mukaan sotatoimet kestivät kahden vuoden ajan (1. Kun. 20:22-26). Sotaa puolestaan seurasi kolmen vuoden rauhanaika Aramin ja Israelin välillä (1. Kun. 22:1). Kuningas Ahab kuoli tuon rauhan ajan jälkeen vuonna 853, mikä tarkoittaa sitä, että sota Samariassa alkoi vuonna 857 eKr.

Nabotin viinitarha.

Nabotin viinitarha.

Sotatapahtumia seuraavassa luvussa sotanäyttämöltä siirrytään toisenlaiseen kertomukseen. Se on mainitsemani kertomus Nabotin viinitarhasta (1. Kun. 21). Se tapahtui sodan jälkeen jossain vaiheessa kolmivuotisen rauhan aikana 854 – 857 eKr. Teksti alkaa arvoituksellisesti:

Pian tämän jälkeen sattui tällainen tapaus. Jisreeliläisellä Nabotilla oli viinitarha Jisreelissä Samarian kuninkaan Ahabin …

Lisää...