Danielin kirjan ennussanat hämmentävät meitä, vaikka luemme niitä pitkän aikaa Danielin aikojen jälkeen ja olemme jo saaneet nähdä osan näyistä toteutuvan maailmanhistoriassa. Silti yhä kamppailemme ymmärtääksemme Danielin profetiaa, mutta toki niin kuin teki Daniel itsekin (Dan. 10:1).

Rukousvastaus matkalla Danielin luo.

Rukousvastaus matkalla Danielin luo.

Daniel kamppaili myös rukouksiensa kuulemisen kanssa, mikä ei liene vierasta meillekään. Danielin kirjan 10. luvussa Jumala vastasi Danielin ihmetykseen, miksi hänestä tuntui, ettei Herra vastaa hänen rukouksiinsa. Olkoon Herran vastaus Danielille opastukseksi meillekin:

Älä pelkää, Daniel. Sinun sanasi kuultiin ensimmäisestä päivästä alkaen, jolloin nöyrästi pyysit ymmärrystä Jumalalta. Minä olen tullut sinun sanojesi vuoksi. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua kaksikymmentäyksi päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä, Persian kuninkaiden luona. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva kansallesi aikojen lopussa. Sillä myös tämä näky koskee niitä aikoja.(Dan. 10:12-14)

Tämä kohta on ihana opetus rukouksesta. Se opettaa meille, kuinka Saatana voi hidastaa jo matkalla olevia rukousvastauksia. Daniel oli paastonnut ja rukoillut 21 vaikeaa päivää. Sikäli kuin voimme Raamatun ilmoituksesta päätellä, rukousvastaus ei viipynyt siksi, etteikö Daniel olisi ollut ’riittävän hyvä’ ihminen tai että hänen rukouksensa olisi ollut väärä.

Vastaus viipyi, koska, mutta koska Saatana oli hyökännyt ’viestintuojaa’ vastaan. Herra oli lähettänyt sanansaattajan kertomaan Danielille, että hänen rukoukseensa vastattiin jo sillä hetkellä, kun hän alkoi rukoilla, mutta hyvä enkelin matkaa hidasti matkan varrella pahan enkeli, jonka kanssa hän joutui kamppailemaan matkan varrella.

Tämä konflikti tapahtui taivaassa, mutta Daniel koki samanlaisia konflikteja vastaavasti täällä maan päällä, kun hän koki suurta hätää rukouksessa. Saatanan hyökkäys ja sitä seurannut taistelu viivästi vastausta kolmen viikon päivät.

Daniel oli lähes voitettu, ja Saatana olisi ollut iloinen saadessaan tappaa hänet, mutta Jumala ei sallinut minkään sellaisen kohdata Danielia, mitä hän ei jaksaisi kantaa (1. Kor. 10:13.). Samoin monet meidän rukouksemme ovat kuultu, mutta niidenkin vastaukset viipyvät, koska Saatana tekee kaikkensa sen eteen. Mutta sinun ei tarvitse pelätä, vaikka vastaamattomat rukoukset kasaantuisivat, koska tulee hetki, kun vastaukset murtautuvat esiin kuin tulva. Kun näin tapahtuu, ei vastauksesi vain virtaa läpi, vaan ne kantavat toinen toistaan ihanampia siunauksia.

Kun siis tunnet jääneesi yksin rukouksinesi, älä etsi syytä aina itsestäsi tai rukouksestasi. Sinun rukouksesi on kuultu ja Jumala on siihen vastannut. Vastauksen tuleminen näkyväksi meidän ajassamme voi viipyä siksi, että viestintuoja viipyy, koska paha tekee kaikkensa estääkseen Jumalan voimallisten vastausten saapumisen. Saatana tietää, ettei hän kykene estämään Jumalan vastauksen tapahtumista, joten hän viivyttää vastauksen saapumista meille parhaansa mukaan, että me luopuisimme toivosta.

Pohdittavaa

Mitä on olla kestävä rukouksessa? Eikö kestävyyttä ole uskaltaa odottaa?