Kirjakaupoissa on omat osastot kirjallisuudelle, jossa käsitellään parisuhdetta, lasten kasvatusta, suhtautumista omiin vanhempiin jne. Tätä kirjallisuutta riittää hyllymetreittäin ja varmasti suurin osa teoksista sisältää ainakin jonkin ajatuksen tai ohjeen, mitä toiset teokset eivät kerro.

Ihmissuhteita (Image by Tú Anh from Pixabay)

Ei ole mikään ihme, että tasapainoiseen perhe-elämään opastavia teoksia riittää, koska perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Yhteiskuntamallista riippumatta käsite perhe kuuluu käytännössä jokaiseen yhteiskuntaan. Ihmisellä on näet tarve perheeseen – tarkoitetaan perheellä sitten perheeseen kuulumista lapsena tai vanhempana.

Suomalaisessa yhteiskunnassa perhe käsittää yleensä vain ydinperheen (vanhemmat ja lapset), kun taas Raamatun ajan perheeseen laskettiin kuuluvaksi aina useampia sukupolvia, kuten on tehty Suomessakin menneinä aikoina.

Puhutaan sitten ydinperheestä tai suurperheestä, niin perhe-elämä on keskeinen osa ihmiseloa. Käytännössä se tarkoittaa toisilleen …

Lisää...