Tämän kertainen teksti on luonteeltaan kehotus, joka pitää sisällään lupauksen niille, jotka ottavat kehotuksesta vaarin.

Kivenä temppelin muurissa. (Kuva Marijana Pixabaystä)

Tekstin kirjoittaja on apostoli Pietari, joka tunsi käytännössä sekä tämän kehotuksen sisältämän siunauksen, että sen tarpeellisuuden niin yksilöuskovan kuin koko seurakunnan hengellisen elämän rakennukseksi. Kehotus kuuluu kaikessa yksinkertaisuudessa: ”Tulkaa elävän kiven luo”.

Tulkaa hänen luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema ja hänen silmissään kallisarvoinen. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja, jotka ovat Jumalalle otollisia Jeesuksen Kristuksen tähden.” (1. Piet. 2:4-5)

Elävän kiven luo

Pietari osoitti kehotuksen kaikille: ei vain uskosta osattomille, vaan yhtä lailla heille, ketkä tunnustavat Kristuksen Herrakseen. Kovin usein sen kuullessaan ’uskovaksi’ itseään kutsuvat ohittavat kutsun jo toteutuneena kohdallaan. Tämä ei kuitenkaan ollut Pietarin ajatus. Kutsu on jokapäiväinen ja uusitaan kerta toisensa jälkeen.

Kehotus tulla elävän kiven luo koskee aivan jokaista. Kehotus ei ole vain käväistä pikaisesti elävän kiven luona, vaan tulla hänen luokseen yhä uudelleen ja uudelleen. Oikeastaan kehotus on tulla elävän kiven luo, ja sen jälkeen pysyä elävän kiven yhteydessä. Ihmisellä on kuitenkin taipumus harhailla pois Jumalan yhteydestä, joten siksi kutsu huuto kuuluu toistuvasti.

Tuo ’elävä kivi’ on Kristus. Hän on elävä kivi, koska hän elää tänä päivänä. Kristus on elävä persoona. Elävä kivi ei ole siis mikään ’rakkauden viisasten kivi’, josta ammennetaan loputtomasti vain parantavaa rakkautta, vaan elävä kivi on se sama Kristus, jonka löydät Raamatun lehdiltä.

Elävä kivi ei kuitenkaan ole myöskään sana kirjan lehdellä tai jokin hulppea oppirakennelma. Hän on persoona ja Jumalan persoonana hänessä asuu ihmisen näkökulmasta ikuinen mysteeri.

Jeesus on muuttumaton persoona, joka paitsi tuntee sinut, myös näkee, kuulee, kokee… Hän tahtoo myötäelää kaikki elämäsi murheet ja ilot yhdessä sinun kanssasi. Kristus elää sinua varten. Tässä kutsussa sinut tahdotaan herättää hereille elämään hänen kanssaan. Onhan se oikeus ja kohtuus, ettei Kristuksen tarvitse elää rinnallasi, kun sinä vain nukut ja näet omia uniasi.

Kristus on ’elävä kivi’ myös siksi, että hän on elämän antaja – kristityn elämän lähde. Jokainen, joka tulee ’elävän kiven’ luo saa elämän. Pietari kirjoittaa elävästä kivestä ”..ihmiset ovat hylänneet mutta joka on Jumalan valitsema…

Valittu tarkoittaa sitä, että hänet on koeteltu ja erotettu palvelemaan ’elävänä kivenä’. Valitessaan Kristuksen seurakunnan elämän lähteeksi Jumala tiesi ja tunsi hänet, niin kuin kukaan voi itsensä tuntea. Jumala oli ehdottaman varma, että Kristus pystyisi täyttämään kaikki hänelle uskotut tehtävät.

Yksi näistä tehtävistä on sinusta huolehtiminen, elämän antaminen sinulle ja sen ylläpitäminen sinussa. Sinun itsesi tähden Pietarin kehotus kuuluu ”tulkaa elävän kiven luo”.

’Elävästä kivestä’ eläviä kiviä tasapainoiseen temppeliin

Jokaisen kristityn elämä lähtee Kristuksesta, Jumalan seurakunnan kulmakivestä, jonka varaan koko seurakunta on rakennettu. Kristuksen eläväksi tekevä voima luo hänen omistaan ’eläviä kiviä hengelliseen rakennukseen’.

Nämä elävät kivet ovat Kristuksen lailla omia persooniaan, yksilöitä, joita yhdistää sama Henki. Heidän erilaisuutensa on seurakunnan rikkaus. Voit siis kuvitella koko Kristuksen seurakunnan valtavaksi temppeliksi, joka on rakennettu luonnonkivistä.

Jokainen kivi on erilainen yksilö ja jokaiselle kivelle on temppelin muurissa yksi sopiva rako, johon mikään muu kivistä ei sovi. Näin tämä valtaisa joukko kiviä eli yksilöuskovia muodostaa hengellisen rakennuksen eli Jeesuksen Kristuksen seurakunnan kaikkina aikoina ja kaikkialla maailmassa.

Irrallaan rakennuksesta kivi on kuin mikä tahansa muu kivi kivien joukossa, mutta muurattuna temppeliin se on erottamaton osa rakennusta eli temppeli myös itse. Huomaa myös, että kun ’luonnonkivi’ laitetaan rakennukseen paikalleen, sen konteksti muuttuu ja se alkaa näyttämään erilaiselta. Mikä pellon laidassa näytti joltain, näyttää osana temppelirakennuksen seinää aivan toiselta. Se on saanut tueksi joukon toisia kiviä, joiden välistä se löytää juuri omanlaisensa paikan. Siihen temppelin asuttaja – Jumalan Pyhä Henki – on hänet asettanut.

Elävän ’temppelirakennuksen’ osana jokainen kivi paljon on enemmän kuin se olisi yksinään. Temppelirakennuksen eläväksi tekevä kulmakivi tekee jokaisesta rakennuksen kivestä ’Jumalalle otollisia palvelijoita Jeesuksen Kristuksen tähden’.

Ketään rakennuksen ’kivistä’ ei katsota arvottomaksi palvelemaan tai ’toimittamaan hengellisiä uhreja’, vaan jokaisen kiven arvo Jumalan silmissä perustuu eläväksi tekevään kiveen, seurakunnan kulmakiveen, Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

Jokainen kivi Kristus-temppelissä on tarkoitettu täyttämään oma paikkansa. Seurakunta ei rakennu ’aktiivikivistä’, jotka mesovat ja meuhkaavat ja paiskivat itsensä hengiltä, ja ’passiivikivistä’, joiden rooli on tyytyä seuraamaan sivusta ’aktiivikivien’ mesomista. Herra tahtoo jokaisen olevan hänen otollinen palvelijansa, elävä kivi seurakuntarakennuksessa. Yksikään seurakuntarakennuksen kivistä ei ole arvoton palvelemaan Herraa tai tulemaan hänen luokseen.

Sinä osana elävien kivien rakennusta

Kristuksen omana sinä olet osa hänen temppelirakennustaan. Hän on itse tehnyt sinusta, joka olit ’vain kivi’, uuden puhtaan ’elävän kiven’ rakennukseensa. Kristuksen seurakuntarakennuksessa sinun elämäsi lähde on rakennuksen kulmakivi eli Kristus, joka on antanut sinulle uuden elämän Hengen.

Osana Jeesuksen seurakuntaa sinulla on jatkuva yhteys häneen ja pääsy hänen luokseen, on asiasi mikä tahansa. Ei ole mitään niin suurta tai pientä murhetta, että se pitäisi salata Kristukselta. Ei ole myöskään mitään niin pientä tai suurta syntiä, että se estäisi sinua tulemasta hänen luokseen.

Eläväksi tekevän kiven’ luota löydät auttajan, jolla on aikaa sinulle, vaikka me muut kivet olisimme kuinka kiireisiä tahansa. Kristus on valittu seurakunnan kulmakiveksi siksi, että juuri hän on Jumala ja Paimen, joka huolehtii jokaisesta. Hän on sinun Herrasi – uskollinen ja hyvä sinua kohtaan.

Ethän myöskään koe olevasi arvoton palvelemaan Jumalaasi? Muista, että Kristuksen temppelin muurissa on juuri sinun kokoisesi aukko, johon sovit vain sinä.

Raamattu ei sano seurakunnan koostuvan kahdenlaisista ’kivistä’, joista toiset olisivat etuoikeutettuja palvelemaan Herraa, ja toiset pelastuisivat yksin armosta. Me kaikki pelastumme yksin armosta seurakunnan kulmakiven Kristuksen sovitustyön ansiosta. Ja meillä kaikilla on oikeus ’rakentua itsekin elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi, pyhäksi papistoksi, toimittaaksenne hengellisiä uhreja’. Sinulla on lupa palvella Herraasi omalla tavallasi siellä, missä koet paikkasi olevan.´

Ehkä vieläkin oleellisempaa kuin palvelu ja tekeminen on muistuttaa nykypäivän toimintaorientoitunutta ihmistä, että sinulla on Kristuksen temppelissä paikka olla. Oleminen ei tarkoita ponnistelua, mutta ei myöskään mitään tiedottomuuden tai epähuomion tilaa. Oleminen Kristuksessa on heräämistä siihen, että Jumala on kanssasi. Se on heräämistä siihen tosiasiaan, että kaikki, mitä maailmankaikkeudesta tarvitset, on koko ajan lähelläsi. Sinun ei tarvitse odottaa fyysistä kuolemaa ollaksesi täysi ihminen siinä merkityksessä, johon sinut on luotu. Kaikki on koko ajan saatavillasi, kunhan heräät kuoleman unesta elämään joka päivästä elämääsi Kristuksessa. Se on uusi elämä.

Rukoukseni on, että voisimme yksilöinä ja yhdessä seurakuntana rakentua Kristuksen hengelliseksi rakennukseksi, joka olisi valmis vastaanottamaan uusia ’kiviä’ temppelirakennukseen.

Kristus tahtoo valmistaa meidät jokaisen ottamaan vastaan uusia sisaria ja veljiä yhteyteemme. Hän tahtoo avata meidän sydämemme niin, että siellä olisi tilaa jokaiselle, joka löytää tiensä Jeesuksen luo. Tulkaamme yhdessä eläväksi tekevän kiven luo.

Pohdittavaa

Onko minulle sijaa Jeesuksen suunnitelmissa?
Kuka on eläväksi tekevä kivi?