Valitsin pohjatekstiksi Hesekielin profetian hänen kirjoittamansa kirjan luvuista 22 ja 23. Tarkoitus on näin laajentaa näkemystämme profetian olemuksesta. Ja toivon, että se olisi näin opiksi ’profetian nälkäisille’ lukijoille. Teksti jakautuu päätasolla kahteen osaan lukujen mukaan:

  • Jerusalemin synti (Hes. 22)

  • Allegoria sisaruksista Ohola ja Oholiba (Hes. 23)

Luvut käsittelevät yhteistä teemaa. Niissä Herra perustelee tulevan tuomion syyt. Teksti on erilainen profetia ja sen vuoksi erinomainen esimerkki profetian moniulotteisesta luonteesta.

Ohola ja Oholiba

Ohola ja Oholiba

Jos sanon taikasanan ’profetia’, kuulijoiden tarkkaavaisuus kasvaa – mikä on hyvä asia – ja samaan aikaan huomio ajassa kiinnittyy tulevaan. Sekin on toki joskus paikallaan, mutta se ei ole profetian päätarkoitus. Parempi olisi siirtää katse omaan aikaan ja ehkä myös itseensä Herra edessä.

Profetian tehtävä on toki kertoa tulevastakin, …

Lisää...