Meillä ihmisillä on tapana kategorisoida ihmiset ja asiat. Mieluusti lyömme leiman ihmiseen tai ilmiöön sen mukaan, missä yhteydessä olemme ilmiöön tai ihmiseen tutustuneet. Esimerkiksi sana ’profeetta’ värittyy sen perusteella, mistä taustasta me olemme lähtöisin. Muslimin mielikuva profeetasta poikkeaa melkoisesti kristinuskon – etenkin herätyskristillisen sellaisen ajatuksesta – puhumattakaan jos sitä verrataan vaikkapa uususkontojen seuraajien käsityksiin.

Entä miten kategorisoimme henkilöitä? Otetaan esimerkiksi Billy Graham – mitä leimaa hän kantaa sinun mielessäsi? Onko hän sinulle evankelista, etelänbaptisti, pappi, perheenisä, vaari vai kenties isovaari? Hän on niitä kaikkia; hänellä on 5 lasta, 19 lastenlasta ja melkoinen joukko lastenlastenlapsia. On helppo unohtaa, että evankelista-Billy on hänkin tavallinen ihminen, joka elää samojen lainalaisuuksien alla kuin mekin. Hänellä on perhettä, hän tarvitsee ruokaa ja lepoa niin kuin kuka tahansa meistä.

Kun …

Lisää...