Varsinainen tekstini käsittelee tuttua tapahtumaa, kun Jeesus pääsiäisenä puhdisti Jerusalemin temppelin esipihan sinne kuulumattomasta oheisbisneksestä. Tiedän ettei nyt ole pääsiäinen, vaan toinen adventti. Teksti sopii silti myös joulun aikaan, kun käännetään katse sydämen temppeliin.

Sydämessä (Kuva Ben Kerckx, Pixabay)8

Temppelin puhdistus

Kaikki synoptiset evankeliumit, eli Matteus (Matt. 21:12-17), Markus (Mark. 11:15-18) ja Luukas (Luuk. 19:45-48), mainitsevat kaikki tapauksen. Matteus ja Luukas ajoittavat temppelin puhdistuksen palmusunnuntaille Jerusalemiin saapumisen jälkeen. Markus sijoittaa tapahtuman vasta viikunapuun kiroamisen jälkeen eli pääsiäisviikon maanantaihin (Mark. 11:12,15). Teksti kuuluu näin:

He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. Hän opetti ihmisiä näin: ’Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone’? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.’ (Mark. 11:15-17)

Myös Johanneksen evankeliumissa mainitaan temppelin puhdistaminen (Joh. 2:12-25), mutta Johannes sijoittaa tekstin jo Jeesuksen toimintakauden alkuun. Johanneksen versio poikkeaa yksityiskohdiltaan sen verran muista teksteistä, että on perusteltua tulkita se erilliseksi tapahtumaksi.

Psalmin teksti

Toinen teksti on kappale Daavidin psalmia, jonka hän on perimätiedon mukaan kirjoittanut sinä aikana, kun hän näytteli hullua viholliskuningas Abimelekin hovissa (1. Sam. 21:10-15) säästääkseen henkensä.

Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa, tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet. Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi.” (Ps. 34:18-23)

Psalmissa on Jumalan lupaus oikeamielisille, kun he rukoilevat häntä. Siinä Herra lupaa kuulla omiaan ja pelastaa heidät hädästä. Hän lupaa varjella ja auttaa omiaan vaikeuksien keskellä – hän ei siis lupaa vapautta vaikeuksista, mutta hän lupaa apunsa niihin.

Kuten huomaat, tekstit eivät suoranaisesti liity toisiinsa muuten, kuin että kumpikin teksti puhuu rukouksesta, Jumalan palvomisesta ja ’temppelin’ puhtaana pitämisestä. Jatketaan kehittelyä eteenpäin, niin huomaat tekstien kuitenkin puhuvan osittain samasta asiasta.

Temppelin liiketoimista

Palataan Jeesuksen kiivastumiseen Herodeksen temppelissä. Markus kuvaa tapahtumien kulkua temppelipihalla melko värikkäästi:

…ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta.

Kun Jeesus tuli temppelialueelle, jonka ulointa osaa nimitetään temppelipihaksi, Jeesus kohtasi siellä jotain sellaista, mikä hänen mielestään ei sinne kuulunut. Temppelipiha oli käytännössä muuttunut pitkämatkalaisia pyhiinvaeltajia palvelevaksi markkina-alueeksi.

Pihalla nimittäin myytiin uhrieläimiä pyhiinvaeltajille, jotta heidän ei tarvinnut tuoda eläimiä pitkän matkan takaa. Se oli verraton palvelu myös heille, jotka eivät saaneet elantoaan maataloudesta. Luonnollisesti eläimet maksoivat jonkin verran enemmän näin paikan päällä, mutta ainakin varakkaammat matkaajat olivat valmiit maksamaan ylimääräistä hyvästä palvelusta ja mukavammasta matkanteosta.

Uhrieläinkaupan lisäksi pihalla harjoitettiin valuuttakauppaa, jota nykyään harjoittavat pankit. Valuuttakauppa palveli kaikkia temppelissä kävijöitä. Käytössä ollut miehittäjävaltio Rooman raha ei näet kelvannut temppeliveron maksamiseen, vaan valuutta piti vaihtaa temppelisekeleiksi. Tätä varten siis tarvittiin rahanvaihtajia vaihtamaan vierasta valuuttaa temppelialueella käyväksi valuutaksi.

Rahanvaihtajat ja uhrieläinten myyjät kaikki olivat tarpeellisia temppelipalveluksen kannalta, koska matkalaisten oli kätevämpää ostaa uhrieläin paikanpäältä kuin kuljettaa sitä pitkän matkan takaa.

Vielä kolmanneksi Markus mainitsee paikallisten käyttäneen temppelipihaa oikotienä kulkiessaan Öljymäen ja Jerusalemin keskustan väliä.

Jeesuksen ’käsittämätön’ teko

Temppelin ulkoinen piha oli siis kaiken kaikkiaan meluisa ja vilkkaasti liikennöity. Kertomuksessa Jeesus päättää kuitenkin tyhjentää temppelialueen sisäpihan kaupustelijoista ja rahanvaihtajista, vaikka heidän toimintansa oli erittäin hyödyllistä temppelin toiminnan kannalta. Mutta minkä tähden sitten Jeesus suuttui ja menetteli näin voimakkaasti?

Olihan kyse vain temppelipihasta, ei temppelin kaikkein pyhimmästä (temppelin osa, jonne vain ylipapilla oli lupa mennä kerran vuodessa), eikä ’edes’ pyhästä (asteen ulompi osa, jonne vain papisto sai mennä). Eikö siis ollutkin vain käytännöllistä, että temppelin oheispalvelut olivat kätevästi paikan päällä?

Kauppiaita ja rahanvaihtajia toki tarvittiin, mutta he olivat väärässä paikassa. Temppelin esipiha oli näet varattu ei-juutalaisten pyhiinvaeltajien hiljentymiseen eikä markkinakäyttöön. Ainoastaan syntyperäisillä juutalaisilla oli oikeus käydä temppelin sisempiin osiin, joten kauppiaiden tunkeutuminen esipihalle käytännössä esti monen kauempaa tulleen juutalaisuuteen kääntyneen pyhiinvaeltajan hiljentymisen. Siksi Jeesus suuttui.

Temppelipiha oli tarkoitettu Jumalan palvomiseen ja rukoukseen siinä missä sen sisemmätkin osat. Juutalaisen uskonnollisen johtajiston ’suvaitsevaisuus’ oli pahimman luokan rasismia, sillä esti kääntyneitä pakanoita palvomasta Jumalaa hiljaisuudessa.

Täten liiketoiminnan ja läpikulun aiheuttama rauhattomuus ja häly estivät Jesajan sanojen toteutumisen Herodeksen temppelissä:

”Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone.” (Jes. 56:7)

Miten temppeli saattoi palvella rukouksen huoneena kaikkia kansoja, jos vain juutalaisille oli mahdollista tulla hiljentymään temppeliin, kun pakanat saivat tyytyä rukoilemaan ’torilla’! Tästä oli kysymys. Jeesus suuttui aivan aiheesta, sillä hänestä kaikille kuului mahdollisuus lähestyä Jumalaa hiljaisuudessa ja hänen läsnäolossaan.

Sydämeni temppeli

Ennen kuin alat mielessäsi sättiä seurakunnan kirjakauppaa tai kirkkorakennuksen eteisen myyntipöytää, tahdon suunnata huomiosi ensin omaan temppeliisi. Eli siihen temppeliin, josta psalmin kirjoittaja Daavid puhuu. Nimittäin elämäsi tärkein ’temppeli’ ei ole kirkkorakennus tai tontti, vaan se on Jumalan valtakunta sinun omassa sydämessäsi. Pyydänkin sinua täten suuntaamaan katseesi ’kotoiseen temppeliisi’ sekä henkilökohtaiseen temppeliisi sydämessäsi.

Kertomus antaa meille jokaiselle aihetta tutkiskella hartauselämäämme. Olemmeko me varanneet omaehtoisia hartauksia varten sopivan ajan ja paikan pyhittääksemme sen Jumalan kasvojen etsimiseen? Vai onko kotoinen temppelimme täynnä jotain muuta sinne kuulumatonta sisältöä? Jos varaamme työlle tai harrastukselle niihin sopivan tilan ja ajan, miksemme menettelisi samoin hartaushetkien kohdalla?

Onko sinun sydämesi Jumalan rauhan ja pyhyyden tyyssija niin kuin Jumalan temppelin piti olla? Vai onko kenties Herodeksen temppelin kaltainen ’häly’ vienyt rauhan sinunkin temppelistäsi? Ehkä sydämesi poikki kulkee niin paljon ’ohikulkijoita’, että rauha katoaa jo heidän tähtensä? Mitä luulet Jeesuksen tekevän, jos hän poikkeaisi sydämesi temppeliin ’puhdistuskäynnille’? Ja löytäisikö Herra hartaushetkestäsi Jumalan rauhan ja yhteyden tyyssijan vai tarvitsisiko hänen raivata sinnekin ensin tilaa?

Elämme niin nopealla sykkeellä, että unohdamme kuinka meille tekisi hyvää entistä useammin hiljentyä Herran kasvojen eteen anomaan hänen huolenpitoaan. Eikä kyse ole vain ajan varaamisesta, vaan sydämemme on niin täynnä kiirettä ja hälyä, että emme enää välttämättä edes osaa hiljentyä palvomaan Jumalaa.

Kun pysähdymme rukoilemaan, huomaamme kuinka ’uhrieläinten myyjät’, ’rahanvaihtajat’ ja ’läpikulkijat’ tunkevat keskelle henkilökohtaista jumalanpalvelustamme estäen meitä koskaan pääsemästä varsinaiseen asiaan. Voisiko siis olla aika pyytää Jeesusta siivoamaan myös oman sydämemme temppelin, niin että sydämemme voisi hiljentyä rukoukseen ja ylistykseen Herran kasvojen edessä omistautuen hetkeksi kokonaan hänelle.

Olkoon tämän viikon rukouksemme, että Jeesus puhdistaisi sydämemme temppelin niin, että siitä tulee Jumalan palvomisen ja rukouksen huone.

Pohdittavaa

Miksi Jeesus suuttui niin hirveästi temppelialueella?
Millainen sydämeni temppeli on?