Johannes on koonnut evankeliumiinsa Jeesuksen ’ego eimi’ eli ’minä olen’ -julistuksia vertauskuvalliset seitsemän kappaletta. Seitsemän on Jumalan luku ja Jumalan nimen kanssa olemme tekemisissä myös ’ego eimi’ -julistuksen kanssa. Tekstin julistus ”tie, totuus ja elämä” on järjestyksessä kuudes (Joh. 14:6).

Kreikankielisessä tekstissä Jeesus käyttää puheessa sanoja ’ego eimi’ sen sijaan, että hän puhuisi käyttäen tavanomaista lyhyempää ilmausta ’eimi’ eli ’olen’. Pidempi ’ego eimi’ oli arkikielessä epätavallinen harvoin käytetty ilmaus, mikä entisestään korostaa sanaparin eritysmerkitystä. Johannes viittaa sillä Jumalan itseilmoittamaan nimeen ’Jahve’ eli ”minä olen”. Jeesuksen aikaan paljon käytetty Vanhan testamentin kreikannos eli Septuaginta (LXX) kääntää Jumalan nimen hepreankielisestä samalla ilmaisulla esimerkiksi seuraavassa tutussa kohdassa:

Jumala sanoi Moosekselle: ’Minä olen se joka olen.’ Hän sanoi vielä: ’Näin sinun tulee sanoa israelilaisille: ’Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.’(2. Moos. 3:14-15)

Johanneksen evankeliumiin kirjoitetut seitsemän ’ego eimi’ -julistusta täten kertovat Jeesuksen alkuperän olevan Jumalassa. Niiden kautta me saamme kuvan Jumalasta, koska ne kertovat meille, millainen Jumala Jeesus on.

Tekstimme kuudes julistuksesta ajoittuu pääsiäisaterialle. Jeesus sanoo sen keskustelussa, joka syntyi hänen ilmoituksestaan lähteä pois opetuslasten luota. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, minkä vuoksi Jeesus sanoi lähtevänsä ja miten he muka tunsivat tien sinne, minne Jeesus meni. Tuomas oli tällä kertaa opetuslasten esipuhujana.

Tuomas sanoi hänelle: ’Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien?’ Jeesus vastasi: ’Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet.’(Joh. 14:5-7)

Tie, totuus ja elämä.

Tie, totuus ja elämä.

Tuomaksen kysymys oli johdonmukainen. Ellei tiedä päämäärää, on selvää, ettei voi tuntea tietäkään. Tuomaan kysymys ei kuitenkaan ollut kaksiosainen, vaan se oli kolmiosainen niin kuin Jeesuksen vastauskin kysymykseen on kolmiosainen: tie, totuus ja elämä.

  • Tuomas kysyi missä kulkee se tie, joka vie sinne, minne Jeesus aikoi mennä. Siihen Jeesus vastaa ”minä olen tie”.

  • Tuomakseen huoleen siitä, että he eivät ’tienneet’, Jeesus vastaa edelleen yhdellä sanalla ”minä olen totuus”. Totuus riittää ja se totuus oli Herra Jeesus itse.

  • Ja viimeiseksi Tuomas saa vastauksen kysymykseen minne Jeesus aikoo mennä. Jeesus vastaa jälleen yhdellä sanalla ”minä ole elämä”.

Jeesuksen vastaus toki jatkuu tekstissä eteenpäin, vaikka kolmen sanan vastaus oli sekin jo riittävä. Vastaus ei välttämättä avautunut opetuslapsille, joten hän selitti asian vielä perusteellisemmin. Tiestä hän opettaa jo samassa jakeessa (Joh. 14:6), totuuden tuntemisesta hän jatkaa välittömästi sen jälkeen kymmenen jakeen verran (Joh. 14:7-17) ja vieläpä hän opettaa elämästäkin jakeessa 18 (Joh. 14:18).

Vain ja ainoastaan Jeesus on vastaus kaikkiin kolmeen Tuomaksen kysymykseen. 1) Mitä tietä tulee kulkea, jota löytää Herran luo? 2) Mitä meidän oikeastaan pitäisi tietää tiestä ja päämäärästä? 3) Ja mihin tie lopulta johtaa? Minne siis Jeesus oli menossa ja minne me menemme, jos me tuota ’tunnettua’ tietä käymme seuraamaan?

Jeesuksen ”Minä olen tie, totuus ja elämä” -julistus voidaan purkaa Tuomaksen kysymysten perusteella kokonaiseksi elämänohjeeksi – ikuisen elämään.

Jeesus ei vain ilmoita tietä, hän on tie. Hän opetti Jumalan tietä totuudessa ja näin hän ohjaa jalkojamme totuuden tiellä, minkä hän on itse ensin kulkenut ja näin valmistanut sen meille elämään vieväksi tieksi.

Jeesus Kristus on tie Jumalan luota ihmisten pariin ja ihmisten luota Jumalan yhteyteen. Mitään muuta tietä ei ole. Jeesus on totuus Jumalasta, se totuus, joka pyhittää, johdattaa ja tekee vapaaksi. Ei ole toista totuutta. Kristuksen totuudessa ja tätä tietä kulkien, saavumme mekin perille elämään. Ja ainoa tosi elämä on Kristus. Ei ole mitään muuta elämää.

Paavali sanoi saman periaatteen hieman toisin sanoin puheessaan Ateenan Areiopagilla:

sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme.(Ap. t. 17:28a)

Jeesuksen kutsu elämään on kokonaisvaltainen. Se on hänen totuutensa tietämistä ja tuntemista. Yksin tietäminen ei vie kovin pitkälle. Hän on paitsi tunnettu totuus, hän on tie, jota me kuljemme – joka päivä me otamme askeleita hänen valtakunnassaan – elämän tiellä. Yhdessä totuudesta ja tiestä tulee elämä. Me tunnemme Kristus-tien ja tunnemme Kristus-elämän, minne tie johtaa. Se on elämän koko totuus.

Pohdittavaa

Miten Jeesuksen kolmiosainen vastaus viitoittaa minun tietäni elämään?