Minulla oli taannoin Raamatun lukuteksti  Joosuan kirjan viimeisestä luvusta, jossa Herra vahvistaa liittosopimuksen Israelin kanssa Sikemissä sen jälkeen, kun Israel on Joosuan johdolla valloittanut luvatun maan ja asuttanut sen (Joos. 24:1-27). Koko kansa on kokoontunut Jumalan eteen uudistamaan liittoa.

Luvun alkuosassa liittosopimuksen rakenteen mukaisesti Joosua luo pohjan sopimukselle kertaamalla historian kuluvaan hetkeen saakka (Joos. 24:2-13). Tätä jaksoa seuraa kehotus pysyä liitossa uskollisena Herralle:

Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa.

Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te …

Lisää...